سیال انرژی ایرانیان

نماینده انحصاری شرکتAIRMANژاپن در ایران

اخبار و آموزش

دوره آموزشی تعمیر و نگهداری کمپرسورهای شرکت AIRMAN در کارخانه سیال انرژی

دوره آموزشی تعمیر و نگهداری کمپرسورهای شرکت AIRMAN در کارخانه سیال انرژی

دوره آموزشی تعمیر و نگهداری کمپرسورهای شرکت AIRMAN برای مشتریان ایران توسط مهندسان ژاپنی در کارخانه سیال انرژی

شرکت سیال انرژی در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

شرکت سیال انرژی در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

حضور شرکت سیال انرژی در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

وزیر صنعت در غرفه شرکت سیال انرژی در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

وزیر صنعت در غرفه شرکت سیال انرژی در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

بازدید وزیر صنعت جناب مهندس شریعتمداری از غرفه شرکت سیال انرژی در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

مشارکت شرکت AIRMAN ژاپن در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

مشارکت شرکت AIRMAN ژاپن در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

مشارکت شرکت AIRMAN ژاپن در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

مشارکت شرکت AIRMAN ژاپن با شرکت سیال انرژی در بیست و دومین نمایشگاه بین الملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران

مشارکت شرکت AIRMAN ژاپن با شرکت سیال انرژی در بیست و دومین نمایشگاه بین الملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران

مشارکت شرکت AIRMAN ژاپن با شرکت سیال انرژی در بیست و دومین نمایشگاه بین الملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران

حضور شرکت سیال انرژی در چهاردهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت حفاری اهواز

حضور شرکت سیال انرژی در چهاردهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت حفاری اهواز

حضور شرکت سیال انرژی در چهاردهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت حفاری اهواز

حضور شرکت سیال انرژی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

حضور شرکت سیال انرژی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

حضور شرکت سیال انرژی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

مشارکت شرکت AIRMAN  ژاپن با شرکت سیال انرژی در شانزدهمین نمایشگاه صنعت تهران

مشارکت شرکت AIRMAN ژاپن با شرکت سیال انرژی در شانزدهمین نمایشگاه صنعت تهران

مشارکت شرکت AIRMAN ژاپن با شرکت سیال انرژی در شانزدهمین نمایشگاه صنعت تهران

حضور شرکت سیال انرژی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات فاضلاب ایران

حضور شرکت سیال انرژی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات فاضلاب ایران

حضور شرکت سیال انرژی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات فاضلاب ایران

1   2