سیال انرژی ایرانیان

نماینده انحصاری شرکتAIRMANژاپن در ایران

دوره آموزشی تعمیر و نگهداری کمپرسورهای شرکت AIRMAN در کارخانه سیال انرژی

دوره آموزشی تعمیر و نگهداری کمپرسورهای شرکت AIRMAN در کارخانه سیال انرژی
دوره آموزشی تعمیر و نگهداری کمپرسورهای شرکت AIRMAN برای مشتریان ایران توسط مهندسان ژاپنی در کارخانه سیال انرژی